Obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta

Komora u skladu sa Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore i drugim propisima promiće i sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju za potrebe obrtništva malog i srednjeg poduzetništva.

Zadaće i poslovi Komore na području obrazovanja i ospsobljavanja su:

– sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja u obrazovnim programima majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti na zahtjev hrvatske obrtničke komore,

– sudjelovanje u izradi obrazovnih programa zavisno o razvijenosti pojedinih obrta,

– promicanje , organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i poduzetništva,

-sudjelovanju u organiziranju i provođenju majstorskih ispita u skladu s normativnim aktima Hrvatske obrtničke komore.

– informiranje o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima školovanja i osposobljavanja,

– obavljanje drugih poslova i zadaća u skladu sa Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore i Statutom Komore.

 

Odjeli za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama download32