Kontakt

Kontakt detalji

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije
Ruđera Boškovića 28
21000 Split

Predsjednik: Ivan Gotovac
Tajnica: Katija Šabić, dipl.iur.

tel: 021 470-114
fax: 021 470-282

Radno vrijeme sa strankama radnim danima od 08.00 – 14.00 sati!

Email: ok.split@hok.hr

O nama

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu Komora) usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva, te zastupa i predstavlja članove Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Kontaktirajte nas!