Poziv za dostavu ponude za UO Trogir

 

 

OBRTNIČKA KOMORA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

UDRUŽENJE OBRTNIKA TROGIR Ulica dr. Franje Tuđmana 26, 21220 Trogir

Tel./fax: 021 884 452, e-mail: udruzenje.obrtnika.trogir@st.t-com.hr

Broj: 281/2019 Trogir, 15. listopada 2019.

Na temelju odluke i zaključka Upravnog odbora Udruženja obrtnika Trogir, Udruženje obrtnika Trogir objavljuje  

                                                                      POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

                                                                                  za nabavu stolica

 Naručitelj: Udruženje obrtnika Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 26, 21220 Trogir

 Predmet nabave: stolice za prostoriju za sastanke po slijedećoj specifikaciji:  stolica, kom 20

Ergonomski oblikovano sjedište i naslon. Postolje izrađeno u metalnoj kromiranoj čvrstoj konstrukciji.

Sjedalo i naslon od drvenog materijala izrađeni u jednom dijelu, tapecirani eko kožom.

Dimenzije:

– visina stolice: minimalno 80 cm

– širina stolice: minimalno 43 cm

– dubina sjedišta: minimalno 40 cm

– visina sjedišta: minimalno 43 cm

– širina sjedišta: minimalno 43 cm

Nosivost:  minimalno  110 kg

Boja: siva, capuccino ili svjetlo smeđa

U cijenu ponude mora biti uračunata dostava i montaža.

 Cijena ponude: u kunama; iskazana bez PDV-a, posebno iskazan PDV i ukupna cijena s PDV-om.

 Rok za dostavu ponude: 21. listopada 2019.

 Rok važenja ponude: najmanje 80 dana od isteka roka za dostavu ponude

 Kriterij odabira ponude: najbolji odnos cijene i kvalitete

 Dokaz sposobnosti: Naručitelj zadržava pravo tražiti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra i dokaze financijske sposobnosti odnosno dokaza o solventnosti prilikom odabira ponude, ne starije od 30 dana od objave poziva. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe.

 Mjesto isporuke i montaže: Udruženje obrtnika Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 26, 21220 Trogir

 Obavijest o odabiru ponude: u roku 15 dana od isteka roka za dostavu ponude

 Način realizacije nabave: Narudžbenica.

 Rok izvršenja: 70 dana od dana izdavanja narudžbenice.

 Jamstveni rok: dvije godine

 Posebne odredbe: Udruženje obrtnika Trogir nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obveze snošenja troškova ponuditeljima za dostavljanje ponude.

Poziv je objavljen na Internet stranici: https://obrtnicka-komora-split.hr i na oglasnoj ploči Udruženja 15.10.2019.

Predsjednica Udruženja obrtnikaTrogir                                                                                                                   Marija Hell