Najava izmjene Zakona o obrtu – tiskovna konferencija

Dana 17.09.2019. u 13,00 sati u prostorijama Obrtničke komore Split održana je press konferencija na temu donošenja novog Zakona o obrtu, te na poseban utjecaj koji najavljene izmjene Zakona o obrtu vlade RH imaju na obrtništvo i strukovno obrazovanje. Potpredsjednica Hrvatske obrtničke komore i predsjednica Obrtničke komore Split Elida Marković, zajedno sa stručnom suradnicom za školstvo Obrtničke komore Split Elizabetom Bego, prisutnima je pojasnila novosti koje novi Zakon o obrtu donosi. Kako je ovaj Zakon temelj za poslovanje svih obrtnika, posljednje dvije gdine otkako traje izrada nacrta, Hrvatska obrtnička komora nastojala je primjedbama i prijedlozima utjecati na nj, s ciljem unaprjeđenja položaja obrtništva. Pri tome je posebno naglašavala značaj područja strukovnog obrazovanja, nastojeći ishoditi njegovu kvalitetniju provedbu.

Dugo očekivane izmjene Zakona o obrtu potvrdile su opravdana nastojanja i traženja HOK-e o potrebnom snažnijem utjecaju gospodarstva na obrazovanje za obrtnička zanimanja. Zakon o obrtu iz 2013.g. naprasno je narušio i djelomično prekinuo vezu između gospodarstva, svijeta rada i strukovnog obrazovanja i pokazalo se da to nije dobro, a izmjene koje se predviđaju osnažit će hrvatsko obrtništvo i gospodarstvo u cjelini. Propisanim izmjenama ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta davat će suglasnost na plan strukture upisa učenika u obrazovanje za obrtnička zanimanja. Na taj način se osigurava neposredan utjecaj gospodarskog sektora na strukturu upisa. Osim toga izrađivat će i strukovni kurikulum za obrtnička zanimanja, koji je do sada donosio ministar nadležan za obrazovanje. Ova odredba je jako važna, jer se isključivo na ovaj način osigurava usklađenost kvalifikacija s potrebama gospodarstva i tržište rada, a što je i praksa u većini europskih zemalja čija su gospodarstva primjer dobre prakse.

Pred nama je i liberalizacija pristupu tržišta rada na način da će svim osobama koje imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje biti omogućena registracija obrta za koji je propisan majstorski ispit, a bez polaganja istog ukoliko imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na tim poslovima. Također produžuje se mogućnost obavljanja sezonskog obrta sa 6 na 9 mjeseci, te sezonski obrt više neće biti ogranićen na određene djelatnosti već će se sve djelatnosti moći obavljati kroz sezonski obrt. Za napomenuti je i na Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore dobiva svoje utemeljenje u Zakonu. Ukida se cijena obrtnice, kao i cijene dozvole za obavljanje domaće radinosti i slobodnog zanimanja. Postrožili su se uvjeti za polaganje majstorskog ispita tako da će osobe koje nisu završile odgovarajuće strukovno obrazovanje morat imati najmanje 4 godine iskustva kod prijave majstorskog ispita, odnosno 2 godine iskustva i 1 godinu školovanja u majstorskoj školi.

Zbog svega navedenog ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu predviđa da će Hrvatska obrtnička komora biti uključena u cjelokupno strukovno obrazovanje, a ne samo u neke njegove dijelove.