ZAVRŠENI IZBORI U UDRUŽENJU OBRTNIKA SINJ

Izbori za tijela Udruženja obrtnika Sinj za mandatno razdoblje 2018.-2022.godine započeli su održavanjem izbora za odbore cehova dana 01. travnja 2018. godine, a završili konstituiranjem Skupštine Udruženja obrtnika Sinj, dana 06. lipnja 2018. godine.

Izbor predstavnika u Skupštinu Udruženja izvršili su cehovi Udruženja, čime se osigurala strukovna, brojčana i teritorijalna zastupljenost članova u Skupštini, u skladu sa Odlukom o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Sinj za mandatno razdoblje 2018. – 2022. godine.Novoizabrana Skupština izabrala je i imenovala predsjednicu, potpredsjednika, upravni i nadzorni odbor Udruženja, kao i predstavnike u Skupštinu POK-a Split, te verificirala predstavnike u Cehove POK-a Split.

Novoizabrani članovi tijela su:

PREDSJEDNICA:

Anita Čović-Pavišić, vlasnica obrta za knjigovodstvo, Moneta, Trilj.

POTPREDSJEDNIK:

Nikola Pavić, vlasnik obrta Nino-term iz Sinja.

SKUPŠTINA:

Ceh proizvodno uslužnog obrta:

1.Valentina Vukman, Hrvace

 1. Ivan Bralić, Dicmo,
 2. Nikica Gilić Kuko, Trilj
 3. Šinka Vučković, Brnaze
 4. Josip Ajduković, Sinj
 5. Nikola Pavić, Sinj

Ceh ugostitelja:

 1. Ankica Vlastelica, Sinj
 2. Tomislav Ajdučić, Otok

Ceh trgovine:

 1. Jozo Katić, Sinj
 2. Boris Romac, Sinj

Ceh intelektualnih usluga:

 1. Sanja Miloš, Trilj

UPRAVNI ODBOR:

 1. Valentina Vukman
 2. Ankica Vlastelica
 3. Jozo Katić
 4. Sanja Miloš
 5. Nikola Pavić

NADZORNI ODBOR:

 1. Ivica Efendić
 2. Ivana Labrović
 3. Zrinka Buljan

PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI POK-A SPLIT:

 1. Anita Čović Pavišić
 2. Nikola Pavić