Uvjeti za prijavu stručne osposobljenosti

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

  • Prijavnicu za ispit
  • Dokaz o državljanstvu
  • Rodni list
  • Svjedodžbu osnovne škole

U slučaju da je kandidat u ranije stečenom obrazovanju stekao kvalifikaciju na temelju koje može biti oslobođen dijela ispita o stručnoj osposobljenosti, Hrvatskoj obrtničkoj komori podnosi Zahtjev za oslobođenje dijela ispita.

Ispit se prijavljuje i polaže pri Hrvatskoj obrtničkoj komori – područnoj obrtničkoj komori.

Ispit se polaže pred komisijom Hrvatske obrtničke komore, a članovi ispitnih komisija su obrtnici i stručnjaci za područje gospodarstva i pravnih propisa.