Prijava majstorskih ispita

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

  • Prijavnicu za ispit
  • Svjedodžbe o pomoćničkom i završnom ispitu
  • Dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu (preslika radne knjižice i potvrda o radnom iskustvu u zanimanju za koji se ispit polaže)
  • Rodni list

Potvrdu o radnom iskustvu izdaje poslodavac i ovjerava se kod javnog bilježnika.

U slučaju da je kandidat u ranije stečenom obrazovanju stekao kvalifikaciju na temelju koje može biti oslobođen jednog ili više dijelova majstorskog ispita, Hrvatskoj obrtničkoj komori podnosi Zahtjev za oslobođenje dijela ispita.

Primanje prijava za svaki ispitni rok Hrvatska obrtnička komora zaključuje 45 dana prije početka ispita. Nakon zaključenja roka prijave, Hrvatska obrtnička komora u idućih 7 dana utvrđuje listu ispitanika koji udovoljavaju uvjetima za polaganje majstorskog ispita.

Prijavnica_za_majstorski_ispit.doc 41,00 kB
Prijavnicu za ispit stručne osposobljenosti za upravitelja prijevoza možete pronaći ovdje