Preporuke za zaštitne mjere od zaraznih bolesti u ugostiteljstvu i hotelijerstvu

S ciljem prevencije i zaštite od širenja koronavirusa u ugostiteljskim objektima te cijelom turističkom sustavu, u privitku šaljemo dokumente: