Poziv za dostavu ponuda za nabavu namirnica – UO SINJ

Sinj, 02.lipnja 2017.

Broj:113/2017.

Na temelju Odluke Upravnog odbora Udruženja obrtnika Sinj, broj: 112/2017. od 02.06. 2017. godine, Udruženje obrtnika Sinj objavljuje

POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU NAMIRNICA ZA PRIPREMU

                                   ARAMBAŠIĆA I UŠTIPAKA

 

Naručitelj: Udruženje obrtnika Sinj, Luka 15., Sinj.

 Predmet nabave: Namirnice potrebne za pripremu sinjskih arambašića i sinjskih uštipaka za manifestaciju Sinjski sajam sela 2017.godine

Specifikacija namirnica:

Naziv:                                                       Jed.mjere                     Količina

 1. Meso mljeveno -junetina kg                                                       30,00
 2. Meso mljeveno svinjetina kg                                                      20,00
 3. Kupus kiseli /glavice/ kg                                                             50/40
 4. Slanina sušena kg                                                                      06,00
 5. Suho meso kg                                                                           06,00
 6. Kosti šuplje kg                                                                           10,00
 7. Brašno crno  kg                                                                         15,00
 8. Brašno polubijelo kg                                                                   15,00
 9. Mlijeko lit                                                                                   10,00
 10. Sol kg                                                                                        06,00
 11. Ulje biljno lit                                                                               15,00
 12. Luk bijeli kg                                                                                06,00
 13. Luk crveni – kapula kg                                                                06,00
 14. Peršin kg                                                                                    01,50
 15. Papar kom                                                                                 12,00
 16. Jaja kom                                                                                    40,00
 17. Muškantni oraščić gr                                                                   10,00
 18. Klinčići gr                                                                                    10,00
 19. Salvete kom                                                                            600,00
 20. Ubrusi kom                                                                               20,00
 21. Tanjuri plastični kom                                                                600,00
 22. Viljuške plastične kom                                                              600,00

 

Odredbe o cijeni ponude: Ponuda treba sadržavati cijene u kunama , iznose bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos cijene ukupno sa PDV-om.

Rok  i način za dostavu ponude: Do 05. srpnja 2017.godine, pismeno, na adresu Udruženje obrtnika Sinj, Luka 15. Sinj ili ne e-mail: udruzenje-obrtnika-sinj@st.t-com.hr

Rok važenja ponude: Najmanje 30 dana od isteka roka za dostavu ponude.

Rok isporuke: 02. kolovoza 2017.godine

Mjesto isporuke: Sinj

Kriterij odabira ponude: Najbolja kvaliteta i najniža cijena /u kombinaciji/.

 

Posebne odredbe: Udruženje obrtnika Sinj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

 

Obavijest o odabiru ponude: U roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponude.

 

Predsjednik Udruženja:

Branko Kelava