Poziv na dostavu ponude za nabavu informatičke opreme

Na temelju odluke Upravnog odbora Udruženja obrtnika Trogir, Udruženje obrtnika Trogir objavljuje

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME 

 Naručitelj: Udruženje obrtnika Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 26, 21220 Trogir

 Predmet nabave – informatička oprema po specifikaciji:

Računalo – All in One, 1 kom                                                             

Procesor Intel i5 (11 generacije)

RAM 16GB

Disk SSD 512GB + dodani HDD 500 GB

Monitor – ekran 24“

Operativni sustav Microsoft Windows 10 PRO 64-bit

-Tipkovnica, – Miš

U specifikaciji su navedene minimalne tehničke karakteristike.

 Odredbe o cijeni ponude:

Ponuda treba sadržavati cijenu u eurima koja uključuje dostavu, instalaciju i prijenos podataka s postojećeg računala;

treba biti navedena cijena iskazana bez PDV-a, posebno iskazani PDV i ukupna cijena s PDV-om.

 Rok za dostavu ponude: 10. veljače 2023. godine

 Rok važenja ponude: najmanje 40 dana od isteka roka za dostavu ponude

 Kriterij odabira ponude: najbolji omjer cijene i kvalitete

 Dokaz sposobnosti:

Naručitelj zadržava pravo tražiti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra

i dokaze financijske sposobnosti odnosno dokaza o solventnosti prilikom odabira ponude,

ne starije od 30 dana od objave poziva. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe.

 Mjesto isporuke, instalacije i prijenosa podataka: Udruženje obrtnika Trogir,

Ulica dr. Franje Tuđmana 26, 21220 Trogir

 Obavijest o odabiru ponude: u roku 15 dana od isteka roka za dostavu ponude

 Način realizacije nabave: Narudžbenica

Rok izvršenja: 30 dana od dana izdavanja narudžbenice

 Jamstveni rok: minimalno 24 mjeseca

 Način plaćanja: Transakcijski račun po isporuci, instalaciji i prijenosu podataka po izdanom računu

 Posebne odredbe: Udruženje obrtnika Trogir nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obveze snošenja troškova ponuditeljima za dostavljanje ponude. Poziv je objavljen na Internet stranici https://obrtnicka-komora-split.hr  i oglasnoj ploči Udruženja obrtnika Trogir od 03. veljače 2023.

Dostava ponuda:  – poštom,- elektroničkom poštom na e-mail: uo.trogir@hok.hr

Predsjednik Udruženja obrtnika Trogir,

Ivica Ćudina