Popis zanimanja za koja se polaže ispit o stručnoj osposobljenosti

Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja.

To su:

 1. armirač
 2. brusač alata
 3. cvjećar – aranžer
 4. drvogalanterist
 5. drvotokar
 6. elektrozavarivač
 7. građevinski staklar
 8. graver pečatorezac
 9. izolater
 10. keramičar
 11. maser
 12. mehaničar za bicikle,
 13. parketar
 14. podopolagač
 15. pečenjar
 16. poslužitelj jela i pića
 17. priprematelj bureka i pizza,
 18. priprematelj jednostavnih jela i slastica,
 19. skupljač gljiva,
 20. teracer,
 21. vulkanizer
 22. zavarivač plinom

Gornja životna granica za prijavu ispita nije propisana.