POK Split organizirao besplatan seminar za svoje članove

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije organizirala je u petak 28.05.2021. za svoje članove besplatan seminar o Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma; predavačica na seminaru je gospođa Đurđica Mostarčić, predsjednica sekcije računovođa pri HOK-i.

Seminar je organiziran uz izvršavanje svih mjera propisanih od Stožera civilne zaštite, kako bi svi sudionici bili sigurni i zaštićeni od zaraze.

 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona stupio je na snagu 17. travnja 2019. Cilj je ovog seminara utvrditii najvažnije odredbe ovog Zakona, upoznati se s novinama iz njegove dopune, od kojih su neke stupile na snagu 1.siječnja 2021. te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja sa Zakonom, kao i usklađenja s provedbom podzakonskih akata.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.

Obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca: banke, štedne banke, kreditne unije, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, priređivači igara na sreću, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici, vanjski računovođe, porezni savjetnici i drugi.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2021.