Održan zajednički sastanak Obrtničke komore Split sa predstavnicima državnih institucija

Dana 09. srpnja  2020. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Obrtničke komorerSplitsko-dalmatinske županijen održan je zajednički sastanak predstavnika Komore i državnog inspektorata, porezne i carinske uprave.
Cilj sastanka je uspostava zajedničkog partnerskog odnosa komore i državnih tijela radi uzajamne suradnje sa obrtnicima.
Zaključak je da se obrtnici mogu osloniti na državne institucije a oni će djelovati prema obrtnicima edukacijski. Ovakvi sastanci će se i ubuduće organizirati na obostrano zadovoljstvo svih aktera.