Održan sastanak ribara sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede – Uprave za ribarstvo

Na inicijativu Ceha za morsko ribarstvo Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije 09.10.2019.g. se po peti put održao sastanak ribara sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede – Uprave za ribarstvo.

Zamjenik ministra Ante Mišura je iznio sve relevantno i trenutno aktualno o ribarskoj problematici i to po ribarskim segmentima. Isto tako je i obrazložio razloge zbog kojih je odgođena provedba Zakona o prvootkupu ribe. Voditeljica službe za EU fondove Irena Jahutka je obavijestila i obrazložila prisutnima sve najrelevantnije o provedbi Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.g. Isto tako je obavijestila prisutne ribare da prvi nacrt idućeg Operativng programa ide do 5. mjeseca 2020.g te da do tada i sami mogu davati prijedloge za isti. Predsjednik Ceha za morsko ribarstvo POK-a Split Antonio Šunjić je prisutne izvijestio o pripremama za nadolezeći susret ribara koji se ove godine održava u Dubrovniku.

Svi prisutni ribari su imali priliku postavljati i pitanja i aktivno su sudjelovali u raspravama; a činjenica da je dvorana Obrtničke komore Split bila popunjena do posljednjeg mjesta jasno pokazuje koliko su ribarima ovakvi sastanci sa najrelevatnijim ljudima za rješavanje njihove problematike važni i potrebni, i sasvim je sigurno je da ovo neće biti zadnji takav sastanak.