Obavijest obveznicima fiskalizacije za prijavu privremenog zatvaranja poslovnog prostora

Na internet stranicama Porezne uprave objavljena je Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena. Predmetnu obavijest u cijelosti prenosimo u nastavku.

Obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju ​poslovnih prostora. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave i to prije nastupa promijenjenih okolnosti.

Nakon pojave koronavirusa (COVID-19) poslovanje određenih poduzetnika odvija se u otežanim uvjetima, što dovodi do privremenih zatvaranja poslovnica ili do promjene radnog vremena uzrokovanih preporukama nadležnih službi ili odlukama jedinica lokalnih samouprava ili radi vlastitih potreba. Navedene promjene radnih dana i radnog vremena, kao i privremenog zatvaranja poslovnih prostora, u skladu sa zakonskim odredbama potrebno je dostaviti propisanim načinom.

Stavljanje obrta u privremenu obustavu može se obaviti na područnom uredu državne uprave – uredu za gospodarstvo ili putem sustava e građanin – e obrt.

Uvažavajući ove posebne okolnosti koje utječu na pravovremeno ispunjenje obveza poreznih obveznika,  Porezna uprava upućuje obveznike fiskalizacije koji dostavljaju podatke o promjenama radnog vremena i radnih dana te podatke o privremenom zatvaranju s vremenskim odmakom (radi nastupa ovih objektivnih okolnosti) da u predviđenom polju Napomena – napišu od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.

Naputak kako prijaviti privremeno zatvaranje:

Potrebno je uči u svoj sustav eporezna

– kliknuti na “usluga fiskalizacije”

– kliknuti na “prijava poslovnih prostora”

– kliknuti na “adresa” – pojavit će se status “otvoren” do kojeg se nalazi strelica koju kliknete i označite status “privremeno zatvoren” i SPREMITI.

Svi oni koji to naprave nakon 20.03. trebaju još samo u rubriku Napomena naznačiti da se odluka primjenjuje od 19.03.2020.g.