Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić obećao ribarima političku potporu

U prostorijama Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije održan je sastanak ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i njegovog pomoćnika Ante Mišure sa predstavnicima cehova ribara iz četiri dalmatinske županije. Na sastanku se raspravljalo o problematici većine segmenata u ribarstvu, jer su teme sastanka bile:
1. plivaričarski ribolov,
2. kočarski ribolov,
3. problemi predatora u školjkarstvu
4. mali alati
U svezi plivaričarskog ribolova pomoćnik ministra Ante Mišura iznio je osnovnu problematiku, te rekao da se očekuje Plan za Jadran od Europske komisije, kojim bi se uredio novi način uzorkovanja i bolja pokrivenost ribolovnih zona. Plivaričari navode kao najveći problem veličinu ribe i preveliki izlov “premale” ribe. Smatraju da bi trebalo osnovati radnu grupu koja bi dogovarala za budućnost veličinu ulovljene ribe kao i ograničenja ulova npr. srdela koja je sada 50 tona. Zahtjevi naših ribara ne poklapaju se sa talijanskim jer ono što je kod nas mala riba i ne postiže adekvatnu cijenu, za talijane je velika i ima dobru cijenu. Smatraju da bi i dodjela kvota trebala biti za svih ista. U tom smislu ribarima je potreba velika pomoć visoke politike, a ministar im je obećao punu podršku i najavio da će se u Bruxelesu  sastati sa talijanskim ministrom poljoprivrede, te da će o svemu obavijestiti i naše EU parlamentarce. S talijanskim ministrom također treba raspraviti i o problemu ugrožavanja prirodnih zaliha ribe u Jabučkoj kotlini, jer naši ribari smatraju da je mjera zabrane izlova u toj zoni bila dobra, ali nju nisu poštovali talijanski ribari, a Jabučka kotlina je područje u kojem se nalazi prirodno mrjestilište oslića, škampi, grdobina i ostalih vrsta ribe.
Kočari su govorili o problemu iskrcaja nedorasle ribe tkzv DISCARD za koji mi nemamo uvjeta , te ga je nemoguće provoditi, kao i problemu veza plovila u ljetnim mjesecima. Ministar je naglasio da su morske luke namijenjene i građanima i ribarima, te da se ne smije događati da ribari ljeti ne mogu ući u luke i iskrcati ulovljenu ribu, šta dovodi do kvarenja ribe i postizanja manje cijene. Smatra da je to problem čije prevladavanje ne košta puno, te da je potrebno samo malo dobre volje, objašnjenja i arbitriranja, te da je to lako riješiti.
Kao najveći problem školjkarstvu naveden je problem izlova orade u malostonskom zaljevu, jer je orada predator koji najviše ugrožava opstanak školjki, te smatraju da treba napraviti studiju o izlovu orade, od koje bi svi imali koristi, ribari koji bi je lovili a i školjkari, jer im ne bi ugrožavala školjkaški fond. Govorilo se i o eventualnoj mogućnosti dobivanja potpore školjkarima kojima je orada napravila najviše štete.
Ribari su na kraju sastanka izrazili svoje zadovoljstvo dolaskom ministra, te su mu izrazili zahvalnost i nadu da će od njega dobiti punu potporu visoke politike u rješavanju njihovih problema.009aaa005aa